Inloggen

Algemene voorwaarden en privacy

Als je aan De raad van doen deelneemt, is jouw privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van het online klantpanel van a.s.r.

  • Registratie is vereist voor deelname aan De raad van doen. Een registratie is volledig na het invullen van het registratieformulier op www.asr.nl/deraadvandoen en het klikken op de link in de e-mail die je ontvangt om je deelname te bevestigen. Of door het klikken op de ‘Geef je nu op’ knop in de uitnodigingsmail die je van ons ontvangen hebt. Met de registratie ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
  • a.s.r. kan de algemene voorwaarden wijzigen. Bij veranderingen stelt a.s.r. je hiervan tijdig op de hoogte. Als je niet akkoord bent met de wijziging, dan kun je de registratie beëindigen. Als je na de wijziging(-en) van de algemene voorwaarden blijft deelnemen aan De raad van doen, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met de verandering(-en).
  • Door deelname aan De raad van doen geeft u a.s.r. onherroepelijk volmacht om je bijdrage zonder beperkingen of kosten(-vergoedingen) te bewerken, te hergebruiken, te exploiteren en te publiceren, bijvoorbeeld in tijdschriften en op websites. Je geeft a.s.r. ook toestemming om jouw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. a.s.r. is hierbij niet verplicht om de auteur te noemen.
  • Als je binnen De raad van doen een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening inbreuk maakt op jouw rechten of op rechten van derden. Of die volgens jou in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, verzoeken wij je om dat zo spoedig mogelijk aan ons te melden (deraadvandoen@asr.nl). Wij zullen de klacht onderzoeken en eventueel maatregelen nemen.

 Hoe zit het met mijn privacy?

We respecteren jouw privacy. Jouw gegevens (zoals naam en e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt om je uit te nodigen voor een onderzoek. We geven je gegevens niet door aan derden en we gebruiken ze ook niet voor verkoopdoeleinden. De antwoorden die je geeft tijdens het onderzoek blijven altijd anoniem.